Den oväntade effekten av gravidmeditation

Baby blues, eller tredjedagsgråt, drabbar ca 80 % av alla nyförlösta. Det är normalt och beror på de hormonförändringar som sker i kroppen efter födseln under tredje dygnet. Man kan känna sig ledsen, nedstämd, uppleva ångest och få sömnsvårigheter. Symptomen kan vara från några minuter till några timmar per dag och brukar försvinna av sig själv efter 14 dagar. Om tillståndet består och förvärras efter denna period kan det röra sig om en postpartumdepression.

Depression under och efter graviditeten är ett växande folkhälsoproblem. Vissa forskare har funnit att 15 procent av kvinnor drabbas av postpartumdepression. Andra forskare har kunnat se att cirka 30 procent av kvinnor som har tidigare haft en depression kommer att återinsjukna i depression efter graviditeten.

En studie från 2008 av Dr. Cassandra Vieten från California Pacific Medical Center Research Institute undersökte effekterna av mindfulnessmeditation på stressnivåer och humör hos kvinnor under graviditeten. Man påvisade hela 20-25 procents minskning av stressnivåer och ångest hos kvinnorna. Forskare har också kunnat visa att meditation under graviteten kan ha mycket positiva effekter även efter att man fött barn i form av minskad risk för depression. En studie från 2012 gjord vid University of Michigan visar att meditation kan bidra till att minska depressionssymtom hos kvinnor med hög risk för depression och därigenom öka välbefinnandet och bidra till starkare anknytning mellan mamman och barnet. Den depressionsförebyggande effekten av meditation visade sig till och med vara bättre än behandling med psykoterapi enligt en ny studie gjord vid University of Colorado.

Att börja meditera redan under graviditeten, att få in en god meditationsvana, kan alltså inte bara få dig att må bättre som gravid utan också som mamma. Så här säger Leslie Traill: ”Meditation var bokstavligen en livräddare för mig efter förlossningen.  Meditation lugnade mig när jag kände mig ledsen, frustrerad och ensam. Genom att skapa ett lugnt utrymme och återkoppla till mig själv mig började jag känna mig fridfull, kärleksfull och fick fin kontakt till mina barn.”

Forskare har alltså visat att meditation har fler positiva effekter än vad som kanske förväntats. Det bästa är att meditation är enkelt, du kan göra det närsomhelst, varsomhelst.

Behöver du lite hjälp på traven att etablera en god meditationsvana, oavsett om du redan kan meditera eller inte, är du varmt välkommen till ZEN MAMAs webbkurs som lanseras inom kort. Här får du pepp, härlig egen tid och konkreta verktyg för att må bättre under graviditeten, födseln och tiden efter. Välkommen!

namn2