Är du också rädd?

Att känna rädsla inför förlossningen är vanligt, det är något de allra flesta kvinnor känner inför födseln på ena eller andra sättet. Rädslan kan dock kan leda till att du fattar beslut som inverkar negativt på din förlossningsupplevelse. Meditation kan hjälpa dig och ge dig utrymme och frihet att visualisera den födelse du vill ha – och hur du gör det till verklighet.

Under dina meditationsstunder, använd visualisering för att stärka dig och skapa bilder som kan vara en positiv motpol till de rädslor du kanske har. Visualisera dig själv förberedd, positiv och redo att möta din kropps kraft under förlossningen. Detta kan hjälpa till att fokusera ditt sinne, släppa negativitet och bädda för en behaglig förlossningsupplevelse för dig och ditt barn.

namn2