Om ZEN MAMA

Jag som skapat ZEN MAMA heter Moa Mikagård. Jag arbetar för att främja och stödja välbefinnandet hos kvinnor som väntar barn. Mina kurser och min coaching är ett hjärtcentrerat erbjudande; en mjuk vägledning till din inre kraft under din resa in i moderskapet. Jag hjälper dig att släppa taget om tankemönster som inte längre gynnar dig, så att du kan leva i enlighet med ditt sanna jag samtidigt som du får konkret förlossningsförberedelse.

Jag är utbildad meditationslärare, Calm Birth™-instruktör och gruppcoach. Jag är även utbildad inom samtalsmetodik samt olika kroppsterapier och behandlingsmetoder med intuitiv och holistisk inriktning. I grunden är jag barnmorska.

Jag har fött två barn, år 2011 och 2014. Födslarna var väldigt olika och jag har fått erfara vilken skillnad medveten förlossningsförberedelse gör för upplevelsen då jag kunnat känna mig trygg och närvarande. Det är grunden till en positiv förlossningsupplevelse, och det är fantastiskt att kunna få ge detta vidare till andra kvinnor.